پرش به محتوای اصلی

تماس با اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی

برای تماس با اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی می توانید از هرکدام از روشهای ذیل اقدام فرمایید:


postal2_icon  نشانی پستی: اراک، خیابان مخابرات،ساختمان اداره پست-طبقه دوم-اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی


phone_icon تلفن:                3003 الی 32223001 - 086

 


fax_icon نمابر:   32225555- 086


email_icon پست الکترونیکی: markazi@mail.ict.gov.ir