پرش به محتوای اصلی

اخبار حوزه امر به معروف و نهی از منکر

سومین جلسه اقامه نماز و دومین جلسه امر معروف و نهی از منکر و عفاف و حجاب بصورت مشترک برگزار شد
سومین جلسه ستاد اقامه نماز، دومین جلسه کمیته امر به معروف و نهی از منکر و دومین جلسه کمیته عفاف و حجاب اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی در تاریخ نهم شهریور 1400 و همزمان با هفته دولت بصورت مشترک برگزار شد.
پنجمین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی برگزار شد
پنجمین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی در سال 99، با حضور اعضاء شورا و امام جماعت اداره کل برگزار شد.
چهارمین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی برگزار شد
چهارمین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی در سال 99، با حضور اعضاء شورا و امام جماعت اداره کل برگزار شد.
برگزاری سومین جلسه شورای امربه معروف و نهی از منکر اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی
سومین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی در سال 99، همزمان با جلسه شورای فرهنگی و امربه معروف و نهی از منکر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور اعضاء به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.