پرش به محتوای اصلی

تمدید پروانه

مراحل تمدید پروانه:

در صورت اطلاع و رعایت کامل مفاد آیین نامه دفاتر پیشخوان مصوبه شماره 3 جلسه 289 کمیسیون تنظیم مقررات مورخ 19/12/1397 مراحل زیر برای تمدید باید انجام شود:

1- تکمیل فرم های" درخواست تمدید(حقیقی، حقوقی)"

2- معرفی متقاضی به حراست جهت تکمیل پرونده و انجام استعلام حراستی توسط دبیرخانه کارگروه ( مدت زمان:حداقل 1 ماه) " مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده حراستی"

3- معرفی دارنده پروانه جهت انجام استعلامات 5 گانه توسط دبیرخانه کارگروه و تحویل به متقاضی (کیفری،عدم اعتیاد،مالیاتی،بانکی،بیمه ای)

4- تحویل پاسخ استعلامات ردیف 3 به همراه اصل پروانه به دبیرخانه کارگروه دفاتر پیشخوان

5- ارسال پرونده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی  مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی

 

دفاتر فرم تمدید حقیقی

 

دفاتر فرم تمدید حقوقی