پرش به محتوای اصلی

دستورالعمل جامع ضوابط و طرح‌های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی  حمایت از توسعه کسب و کارهای نوپای دارای اپلیکیشن موبایلی

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی  حمایت از توسعه کسب و کارهای نوپای دارای بازی های موبایلی

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی حمایت از توسعه کسب و کارهای نوپای حوزه فاو

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستاییحمایت از توسعه کسب و کارهای غیر نوپای حوزه فاوا

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستاییحمایت از توسعه فعالیت های واحدهای صنفی حوزه فاوا

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستاییحمایت از ایجاد و توسعه شتاب دهنده های تخصصی و سازمانی فاوا

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی  الحاقیه شماره 1 دستورالعمل -طرح حمایت از کسب_وکارهای فاوای آسیب دیده در شرایط بحرانی

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی  الحاقیه شماره 2 دستورالعمل -طرح حمایت از شرکت های ارائه دهنده خدمات به اکوسیستم نوآفرینی کشور

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی   دستورالعمل اعطای تسهیلات سرمایه در گردش از محل قرارداد عاملیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با صندوق کارآفرینی امید

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی   دستورالعمل اعطای تسهیلات به کسب و کارهای نوپا از محل قرارداد عاملیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با صندوق کارآفرینی امید

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی   طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی برای تسهیلات پرداختی به طرح‌های کارآفرینی