• برگزاری اولین استارت آپ ویکند خمین

  • برگزاری اولین استارت آپ ویکند آگروتک اراک

  • مراسم آبیاری دهها اصل نهال توسط مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر کل پست استان مرکزی برگزار گردید.

  • دیدار مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی با خانواده شهدا

  • مراسم کاشت نهال توسط کارکنان اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل پست استان مرکزی

Loading
  • برگزاری اولین استارت آپ ویکند خمین

  • برگزاری اولین استارت آپ ویکند آگروتک اراک

  • مراسم آبیاری دهها اصل نهال توسط مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر کل پست استان مرکزی برگزار گردید.

  • دیدار مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی با خانواده شهدا

  • مراسم کاشت نهال توسط کارکنان اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل پست استان مرکزی

Loading

سایر اخبار

دستورالعمل استفاده از فیبر تاریک تصویب شد
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت:
شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۴
لزوم استفاده از ابزارهای جدید و شبکه های اجتماعی برای تبلیغ ارزش ها
آذری جهرمی تاکید کرد:
شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۸