پرش به محتوای اصلی

شبکه ملی اطلاعات چیست؟

شبکه‌ ملی اطلاعات، شبکه‌ای پهن باند، با پوشش کشوری و امن، که امکان اتصال و دسترسی به انواع خدمات پرسرعت را با تعرفه رقابتی برای کلیه کاربران مبتنی بر فرهنگ اسلامی - ایرانی، فراهم می سازد به نحوی که کلیه محتوای میزبانی شده در مراکز داده داخل کشور از داخل مسیر یابی می شود.

شبکه ملی اطلاعات ، 3 پیش نیاز اساسی و مهم دارد که به شرح ذیل است :

بستر و زیرساخت انتقال اطلاعات (شبکه ملی فیبر نوری)

بستر و زیرساخت ذخیره اطلاعات(مراکز داده ملی)

بستر و زیرساخت نرم افزاری(سرویس ها و نرم افزارهای مبتنی بر شبکه)

 در واقع در طرح شبکه ملی اطلاعات، قرار است شبکه‌های مختلفی مثل شبکه ملی مدارس، شبکه ملی بانکداری الکترونیکی، شبکه ملی کنترل ترافیک، شبکه ملی دانشگاه‌ها، شبکه ملی بیمارستانها و درمانگاه‌ها، شبکه‌ ملی سازمانها و اداره‌ها، شبکه علمی کشور، شبکه ملی بازرگانی و به هم متصل شده و به صورت یکپارچه، خدمات دولت الکترونیکی را به مردم ایران ارائه کنند.

هدف از اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات ، کاهش هزینه‌های خرید پهنای باند، افزایش امنیت اطلاعات ملی، توسعه تجهیزاتی و اطلاعاتی، تبدیل شدن به هاب و شاهراه انتقال اطلاعات منطقه، توسعه نرم‌افزاری و مقوله‌هایی از این دست است. با ابلاغ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و تأکید بر اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات در ماده ۴۶ از فصل چهارم این برنامه، شبکه ملی اطلاعات از یک طرح مفهومی به واقعیتی تبدیل شد و فاز نهایی این شبکه تا سال ۱۳۹۲ اجرایی خواهد شد.

بخشی از ماده ۴۶ قانون پنجم برنامه توسعه اینگونه نوشته شده است:

ماده۴۶: به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهرهوری در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام میشود:

الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم کلیه دستگاههای اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد (۶۰%) خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند.

ب ـ کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی نمایند و بر اساس آئیننامه اجرائی که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهیه و به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید نسبت به تبادل و به اشتراکگذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانههای اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبکه با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام نمایند.

الزامات مصوب شورای عالی فضای مجازی

شبکه ملی اطلاعات:

متشکل از زیر ساخت های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملا داخلی و کاملا مستقل و حفاظت شده نسبت به دیگر شبکه ها

امکان تعامل مدیریت شده نسبت به دیگر شبکه ها

امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم

ارائه تضمین کیفیت خدمات از جمله قابلت تحرک

قابلیت عرضه انواع خدمات امن اعم از رمز نگاری و امضای دیجیتالی به کلیه کاربران

قابلیت عرضه انواع خدمات امن اعم از رمز نگاری و امضای دیجیتالی به کلیه کاربران

قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه ها و مراکز حیاتی کشور

پرظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی

شامل مراکز داده و میزبانی داخلی